Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

6 Fardhu Wudhu Yang Harus Diketahui

Wudhu merupakan syarat yang harus di kerjakan jika kita akan melaksanakan ibadah solat. Karena jika kita melaksanakan ibadah solat tanpa wudhu terlebih dahulu maka solat kita tidak akan sah atau tidak di terima oleh Alloh SWT. Nah bagi kalian yang belum tahu tentang Fardhu fardhu Wudhu membaca artikel ini sangat pas sekali. Baik langsung saja kita bahas tentang :

6 Fardhu Wudhu Yang Harus Diketahui
Sumber Gambar : Pixabay.com

Fardhu Fardhu Wudhu

1. Niat

Niat Harus di Lakukan di awal ketika kita membasuh muka. Niat di lakukan bukan sebelum atau sesudah membasuh muka, Akan tetapi bersamaan ketika kita membasuh muka, Walaupun Tidak secara keseluruhan. Maka ketika membasuh muka, di dalam hati wajib berniat menghilangkan hadats, baik hadats besar atau pun hadast kecil dan berniat wudhu dengan segala fardhunya, Atau niat bersuci dari hadats apabila kita menghilangkan hadats tidak disertai dengan niat, Maka wudhunya tidak sah.

2. Membasuh Seluruh bagian Wajah Hingga Merata

Membasuh wajah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai dengan dagu paling bawah, kemudian telinga kanan dan telinga kiri (seluruh jarak antara kedua telinga tersebut). Apabila pada bagian wajah terdapat jambang yang tumbuh tidak lebat atau lebat, maka dapat di basuh sampai kebagian kulit tempat tumbuhnya jambang tersebut.

Adapun untuk rambut janggut yang tebal sekiranya tidak terlihat dari dekat oleh orang-orang yang ada di depannya, maka cukup di basuh lahirnya saja. Berbeda dengan rambut janggut yang tipis yang terlihat jelas kulinya oleh orang yang di ajak bicara, maka wajib di basuh kebagian kulit tempat tumbuhnya janggut.

lain halnya dengan seorang wanita atau banci yang wajib di basuh sampai kulit (tempat tumbuhnya rambut janggut tersebut), dan ketika membasuhnya hendaknya merata pada bagian kepala termasuk leher dan kulit tempat tumbuhnya janggut (dagu).

3. Membasuh Kedua Tangan Sampai Siku-Siku

Namun ketika membasuh kedua tangan sampai siku khusus buat orang yang cacat dari lahir atau pun kecelakaan dan menyebabkan sikunya di potong maka cara membasuhnya cukup di perkirakan. Kemudian wajib membasuh apa saja yang ada kedua tangan, Seperti : Bulu-bulu, Celah-celah, dan kotoran yang dapat mencegah masuk atau meresapnya air hingga kebagian yang ada di bawah kuku.

4. Mengusap Bagian Kepala

Hal ini berlaku bagi pria maupun wanita, Atau cukup mengusap sebagian rambut sebatas kepala, caranya boleh dengan kain lap atau yang lainnya. Artinya tidak harus dengan tangan telanjang saja. Sebagai contoh tidak mengusap tetapi membasuhnya maka di perbolehkan. Bahkan dengan langan di letakan padanya tanpa di gerak-gerakan itu juga sudah cukup sah.

5. Membasuh Kedua Kaki Sampai Mata Kaki

Apabila memakai muzah (sepatu) maka wajib mengusap kedua sepatu atau membasuh kedua kaki. Dan setiap apa yang tumbuh pada kedua kaki seperti : bulu-bulu kaki, jari-jari, dan lain-lain. Sebagai mana yang di lakukan pada kedua tangan di atas.

6. Tertib

Tertib merupakan urutan dalam berwuhdu dengan artian mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang terakhir. Seandainya seorang berwudhu lupa mengerjakan fardhunya secara tertib maka Wudhu nya tidak sah. demikian dengan seorang yang sedang sakit, kemudian di wudhukan (di bantu untuk berwudhu) oleh keluarganya misalkan terdapat 4 orang, 1 orang membasuh muka,1 orang mengusap kepala, 1 orang membasuh kedua tangan, 1 orang mengusap kepala, dan 1 orang lagi membasuh kedua kaki, maka dari keempat orang tersebut yang di nilai dapat menghilangkan hadats yaitu yang membasuh bagian muka saja, sedangkan yang lain di nilai tidak sah.

Demikian penjelasan dari 6 Fardhu Wudhu yang saya tulis di atas. Semoga bermanfaat dan dapat membantu sobat semuanya yang belum tahu tentang fardhu-fardhu wudhu.

Sumber Reperensi : Kitab Fathul Qorib & Buku Pengantar Fiqih Imam Syafi'i